Y Ü K L E N İ Y O R

MALİ DENGE

Detaylar

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

 

Tam Tasdik Denetimi
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.

 

Diğer Tasdik Hizmetleri
• Sermayenin ödendiğinin tespiti
• Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
• Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
• TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
• Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu
• Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
• Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
• Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
• 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler


KDV İadesi
KDV sistemi farklı oranları ve istisnaları ile çoğu zaman işletmelerin üzerinde yük bırakan bir vergi olabilmektedir. İstisna ve oran farklılaştırmasından doğan bu yükün işletmelerin üzerinde kalmasını önleme amacıyla, KDV’nin mükelleflere iade edilmesi uygulaması söz konusudur. Bu aşamada YMM Kdv iadesi tarafında gerek duyulan hizmet ve raporları sağlamaktadır.
 

Hotline
0533 323 82 40