Y Ü K L E N İ Y O R

MALİ DENGE

Detaylar

Hukuk Müşavirlik Hizmetleri

Hukuk Müşavirlik Hizmetleri

 

1. İşletmelerin hukuk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
2. Müşavirlikte görevli avukat ve diğer personel ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapmak.
3. İşletmenin lehte ve aleyhte açılan davalarla diğer hukuk hizmetlerinde avukatlar arasında koordinasyonu ve iş paylaşımını sağlamak.
4. Hukuk hizmetlerinin, güncel mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve organize etmek.
5. Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemlerle ilgili gerektiğinde ve istendiğinde rapor hazırlamak ve bilgi vermek.
6. İşletmelerin yerel ve Uluslararası (tercüme edilmiş) iş sözleşmelerinin Hukuk tarafında okunarak yönetimin bilgilendirilmesi.
7. Hukuk hizmetleri yürütülürken avukatlara hukuki anlamda destek vermek ve görüş bildirmek.

Hotline
0533 323 82 40